Olemassaolon tarkoitus

Mahdollistamme kestävät ja helpot liikkumispalvelut

Yhdessä saamme enemmän aikaan.

Joukkoliikenteen järjestäjäkaupunkien yhteisillä resursseilla tehdään ja saadaan yhdessä aikaan enemmän verrattuna tilanteeseen, että jokainen tekisi yksin.

Tavoitteenamme on kasvattaa joukkoliikenteen vetovoimaa.

Waltti Solutions auttaa kaupunkeja ja on mukana joukkoliikenteen kehittämisessä, jotta mahdollisimman moni käyttäisi joukkoliikennettä ja kestäviä liikennemuotoja.

Jotta Suomessa voidaan matkata modernisti.

Ilman Walttia joukkoliikenteen IT-ratkaisujen kirjo olisi merkittävästi suppeampi erityisesti pienissä ja keskisuurissa kaupungeissa.

Brändihierarkia

Monoliittinen brändihierarkia

Monoliittisella brändihierarkialla tarkoitetaan yhden brändin mallia. Malli voi muuttua mahdollisesti myöhemmin sateenvarjobrändiksi, mikäli se täydentyy tuotebrändeillä, jolloin yritysbrändi tukee myös tuotebrändejä.

Brändin kulmakivet

Asiantunteva.


Olemme asiantunteva joukkoliikenteen digitaalisten ratkaisujen tuottaja Suomessa.

Merkityksellinen.

Teemme työtä, jolla on merkitystä. Palvelumme vaikuttavat päivittäin valtakunnallisesti ihmisten arjen liikkumiseen.

Yhdessä eteenpäin menevä.

Kehitämme ja pilotoimme uusia ratkaisuja yhteistyössä alan toimijoiden kanssa, helpomman ja kestävän matkustamisen puolesta.

Slogan

Digiratkaisut teille.

Digiratkaisut teille on Waltti Solutionsin pääslogan. Slogania hyödynnetään kaikessa viestinnässä eri kohderyhmille ja se näkyy mm. yrityksen verkkosivuilla, painotuotteissa, mainoksissa ja markkinointimateriaaleissa. Pääsloganilla tuodaan esiin brändin ydin.

Joukkoliikenteen digiratkaisujen osaaja.

Joukkoliikenteen digiratkaisujen osaaja on Waltti Solutionsin osaamista korostava slogan. Slogania käytetään silloin, kun halutaan korostaa erityistä osaamista ja asiantuntemusta alalla. Tätä slogania voidaan käyttää esimerkiksi tietyissä kampanjoissa, rekrytoinnissa, viestinnässä viranomaisille sekä sosiaalisen median viestinnässä, jossa halutaan painottaa erityisosaamista.

Ydinviestit

Ytimekäs kuvaus

Waltti Solutions on joukkoliikenteen digiratkaisujen edelläkävijä.

Kehitämme uusia ratkaisuja yhteistyössä alan toimijoiden kanssa, jotta Suomessa voidaan matkata modernisti.

Asiakaslupaus

Waltti Solutions on joukkoliikenteen digiratkaisujen edelläkävijä.

Tarjoamme kehittyvän digitaalisen palvelukokonaisuuden Suomen joukkoliikenteen järjestäjille.

Waltilla meitä vie eteenpäin halu kehittää ja kasvattaa joukkoliikenteen vetovoimaa. Teemme merkityksellistä työtä sujuvan ja kestävän matkustamisen puolesta.

Viestinnän tyyli

Viestinnän tyylin peruspilareita ovat:

  • ”Me Waltti Solutionsilla tarjoamme…” on puhetapa, jolla puhumme, kun haluamme tuoda esiin vahvaa me-henkeä ja uutta nimeä. Lyhyemmin puhumme ”Waltilla”.
  • Sinuttelemme ja puhumme teille-muodossa, mikäli vastaanottajana on laajempi joukko, emme teitittely-tarkoituksessa.
  • Käytämme emojeja tietyissä yhteyksissä, kun se kanavaan sopii esimerkiksi Teamsin keskustelupalstalla.

Waltti Solutionsin ääni on ystävällinen, asiantunteva, eteenpäin menevä ja helposti lähestyttävä.

Käytämme:

  • Suora puhuttelu ’meiltä’ ’sinulle’
  • Positiivinen tunnelataus
  • Yleiskielen sanavalinnat ja huoliteltu kieliasu

Waltti Solutions nimen taivutus

Waltti Solutionsilla.

Waltilla.

Puheentapa

Waltti Solutionsin puheentapa on selkeä, ymmärrettävä ja asiantunteva, mutta koska helposti lähestyttävyys on tärkeää, viestinnässä on myös ripaus rentoutta. Puheentavan taustalla vaikuttavat organisaation arvot asiakaslähtöisyys, vastuullisuus, edelläkävijyys ja yhdessä tekeminen.

Haluamme viestinnällä tuoda näkyväksi sen, että asioita tehdään yhdessä ja pitkäjänteisesti niin sisäisesti työyhteisön kesken kuin ulkoisesti sidosryhmien kanssa.

Vaikka asiat, joita teemme, ovat usein hyvin teknisiä, viestimme ymmärrettävästi ilman liian abstraktia IT-insinöörikieltä tai -ajattelua. Viestinnässä käytetään ammattitermejä, kuitenkin aina huomioiden vastaanottajakunta. Viestinnässä käytetään suomenkielisiä sanoja ja termejä aina kun mahdollista. Jos jollekin ei vielä ole termiä suomeksi, pyritään asia selittämään se suomeksi.Waltti Solutions on sinuttelija. Teille-muotoa käytetään, kun puhutellaan yrityksiä ja organisaatioita, mutta ei teitittelytarkoituksessa. Käytämme viestinnässä positiivista tunnelatausta, menemättä kuitenkaan liiallisuuksiin positiivisuudessa. Emme puhu virallista kirjakieltä vaan helposti lähestyttävää yleiskieltä, mutta kiinnitämme huomiota huoliteltuun kieliasuun.

Waltti Solutions viestii säännöllisesti työyhteisöstä, työn tekemisestä, vaikuttavuudesta, merkityksellisyydestä ja konkreettisista työn tuloksista sekä uusista innovaatioista – jotta herätämme kiinnostuksen erityisesti potentiaalisten työntekijöiden keskuudessa.